PolskiEnglishDeutsch

Fundusze Europejskie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej:

  • Cele projektu – Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.5705 (2020/N)
  • Planowane efekty – niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w kresie na jaki jest udzielona dotacja
  • Wartość projektu – 191 255,34 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich – 191 255,34 PLN
 

© 2018 GEBER sp. z o.o.tel. 00 00 48 61 30 67 850 fax: 00 48 61 29 20 821